Nyheder

Færre dør alene: Flere frivillige vælger at holde døende i hånden

Foto: Bruce Tang/Unsplash

De to organisationer, Røde Kors og Ældre Sagen, der driver landets største vågetjenester, har i de sidste ti år udvidet antallet af frivillige, der våger over døende.

Ro og tryghed i de sidste minutter af et levet liv har stor betydning. Men det er ikke alle, der har pårørende omkring sig, som kan yde den omsorg, lytte, holde i hånd og våge dag og nat, når et menneske ligger på dødslejet. Her kommer den frivillige vågetjeneste ind og den er igennem de sidste ti år vokset markant. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Den frivillige vågetjeneste sørger for, at ingen skal dø alene. Det betyder, at frivillige vågere, sidder hos den døende i de sidste timer og yder det, som der er behov for. Nogle har brug for at tale, imens andre har brug for bare at holde i hånd. Det vigtigste er, at den døende ikke er alene.

Vokset med opgaven

Ifølge Kristeligt Dagblad havde Ældre Sagen tilbage i 2010 30 vågere i hele landet. Sidste år, i 2022, var det tal vokset til 840 vågere.

Hos Røde Kors gør samme tendens sig gældende. Tilbage i 2010 havde 308 meldt sig som vågere på landsplan. I 2022 var det tal steget til 1595.

Tidligere var det sundhedspersonalet, som sad hos den døende i de sidste timer af livet. Men den opgave er i langt større grad kommer på frivillige hænder. Det skyldes blandt andet et stigende arbejds- og tidspres blandt sundhedspersonalet, som betyder, at sygeplejerskerne og plejepersonalet ikke længere har tid til at sidde ved sengen. Derfor er der i stigende grad i de seneste år også blevet indgået aftaler imellem de fleste danske hospitaler og vågetjenesterne. Udover et presset sundhedspersonale, er behovet for frivillige vågere også vokset, fordi flere mennesker i dag lever alene og ikke har pårørende, der kan sidde hos dem.

De frivillige fra vågetjenesten benyttes dog ikke kun af enlige. Cirka halvdelen af de døende har pårørende, men det kan være hårdt at være ved den døende i alle døgnets timer, ligesom de pårørende måske selv er oppe i årene og ikke har kræfterne til det. Her kan vågeren tage over, så de pårørende får et pusterum, eller trygt kan ligge sig til at sove derhjemme med vished om, at deres kære ikke er alene.

Flest kvinder våger

Vågetjenesten er et landsdækkende tilbud til pårørende, plejecentre, hjemmeplejegrupper i kommunerne og afdelingerne på landets hospitaler. De frivillige deltager aldrig i plejen af den døende. De er udelukkende til stede for at skabe tryghed og ro i de sidste timer for den døende og deres pårørende. Størstedelen af de frivillige er kvinder. Hos Ældre Sagen er cirka 85 procent af vågerne kvinder, og hos Røde Kors gælder det cirka 90 procent.

Sidste år fik knap 1800 døende i Danmark hjælp af Røde Kors’ og Ældre Sagens vågetjenester.