Nyheder

Forsker: Frivilligt arbejde har uvurderlig stor værdi

Foto: Tv Odense ser Rødt

Antropolog, forsker og forfatter, Christian Groes, skriver i en kommentar i Altinget Civilsamfund, at vi må bryde med den gængse opfattelse af frivilligt arbejde som et slags hyggearbejde. For ifølge ham, er frivilligt arbejde hverken hyggearbejde, eller gratis. I stedet er det uvurderligt og skal værdsættes endnu mere.

Er værdien af frivilligt arbejde både underkendt og usynligt for alt for mange? Ja, mener antropolog og forsker, Christian Groes, der i en kommentar i Altinget Civilsamfund fra den 25. september påpeger, hvordan vi alle – ikke mindst politikerne bør huske, at frivilligt arbejde og foreningslivet løfter en masse opgaver for velfærdssamfundet, som faktisk ingen andre kan løse. Heller ikke fagpersoner i det professionelle system.

Christian Groes’ stærke kommentar, kommer i forbindelse med regeringens forslag til finansloven for 2024, hvor Center for Frivilligt Socialt Arbejde, CFSA, bliver beskåret med 9,8 millioner, som er lidt over halvdelen af centrets samlede budget.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde fungerer som et videnscenter. De understøtter frivillige foreninger i hele landet og har en lang række rådgivningsindsatser og tilbud til foreningerne.

Hvis besparelserne bliver til virkelighed, betyder det, at centret må skære kraftigt i deres personale og altså også i deres tilbud. Konsekvenserne bliver, at tusindvis af små foreninger rundt om i landet ikke vil kunne få rådgivning.

En uvurderlig ressource

Det kan virke paradoksalt, at regeringen vil skære i støtten til CFSA, når de samtidig i deres regeringsgrundlag beskriver ambitioner, om at styrke og opprioritere civilsamfundet, frivillighed og foreningsliv.

Christian Groes bemærker i sin kommentar i altinget, hvordan han ser finanslovsudspillets besparelser, som et udtryk for manglende taknemmelighed for den store indsats, som det frivillige arbejde er og yder. Ifølge ham, vil signalværdien være katastrofal, hvis regeringens finanslovsforslag og dermed besparelserne på Center for Frivilligt Socialt Arbejde bliver en realitet.

–(Det vil red) signalere en manglende politisk vilje til at forløse det store uudnyttede potentiale i frivilligt arbejde, der dækker alt fra aktiviteter for udsatte unge og ensomme ældre, støtte til hjemløse og psykisk syge, sportsklubber, lokalforeninger, lektiehjælp og det sociale liv i foreningsdanmark mere generelt.

Samtidig peger han på, at den værdi det er, når mennesker vælger at engagere sig frivilligt, uden hverken materielt eller økonomisk motiv er uvurderlig for den danske velfærdsmodel.

–Vi skal huske, at det som kendetegner frivilligt arbejde er umiddelbar støtte til andre og generøsitet i personlige og ligeværdige relationer, udenom bureaukratier, statslige hjælpeinstanser og ekspertfunktioner, skriver Christian Groes.

Værdsæt frivilligt arbejde

Der ligger en uvurderlig ressource i det frivillige arbejde. Derfor bør det også værdsættes, særligt fra de politikere, som, netop i de her tider, taler varmt for, hvordan frivillige kræfter må og skal inddrages, blandt andet i løsningerne på de meget aktuelle og store rekrutteringsudfordringer til velfærdsområderne.

Udover at betegne frivilligt arbejde som uvurderligt for den danske velfærdsmodel, beskriver Christian Groes også, i sin kommentar i Altinget Civilsamfund, at værdien i det frivillige arbejde også i høj grad findes i, at det er arbejde uden kompensation og professionalisme.

For selvom velfærdsstaten yder afgørende fagprofessionel hjælp til udsatte grupper, så foregår det ofte i upersonlige og ikke-ligeværdige relationer. Her kan de frivillige tilbyde helt anderledes ligeværdige relationer, med- og mellemmenneskelighed, der ikke bygger på et afhængighedsforhold, som det ofte er tilfældet i relation mellem borgeren og det offentlige.

Ud fra den betragtning bliver det også tydeligt, hvordan det offentlige og det frivillige kan og bør supplere hinanden. Ingen af de to kan undværes.

Men det frivillige skal værdsættes og spørgsmålet er, om den værdsættelse udebliver, når politikerne varsler beskæringer på Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der jo netop understøtter, nærer og rådgiver det stærke, uundværlige frivillige foreningsliv i Danmark.

Artiklen bygger på Forsker og antropolog Christian Groes kommentar, udgivet i Altingets civilsamfundssektion den 25. september. Kommentaren kan læses i sin fulde længde her.