Nyheder

Flere frivillige i fremtidens ældrepleje

Foto: Odense ser Rødt

I Danmark kommer der flere og flere ældre samtidig med, at færre har lyst til at uddanne sig til at tage sig af dem. Prognoser viser, at der i 2030 vil mangle mere end 16000 faglærte sosu’er i ældreomsorgen. Det kalder på løsninger og her skal frivillige i langt højere grad tænkes ind.

Frem mod 2030 bliver vi knap 150.000 flere ældre over 80 år og dermed mange flere borgere, der vil have brug for pleje.

Det kræver uddannet personale, som kan sikre, at de ældre får en værdig og kvalificeret pleje og netop det, er en kæmpe udfordring, allerede på nuværende tidspunkt, hvor flere kommuner kæmper at rekruttere plejepersonale.

Den udfordring vil selvsagt kun blive endnu større i fremtiden og det har fået mange kommuner til at tænke i alternative løsninger. Flere og flere kommuner kigger nu mod det frivillige, som en afgørende del af at sikre fremtidens velfærdssamfund. Og hos Røde Kors, melder de sig klar til den opgave.

–Jeg tror, vi skal samarbejde om det. Det bliver vi nødt til, for vi mangler 16000 hænder, bare på ældreområdet. Så uanset, at vi kan organisere os ud af meget af det, så tror jeg, vi bliver nødt til at gentænke, hvordan vi skruer velfærden sammen, siger national chef i Røde Kors, Marie Louise Gotholdt, der ser store muligheder i at involvere frivillige i ældreomsorgen.

–Vi gør allerede rigtig meget, men jeg tror at mulighederne for at bringe det frivillige mere systematisk i spil i fremtiden er kæmpestort. Det er både hos Røde Kors og andre organisationer. Folk vil gerne engagere sig og hvis vi samarbejder mere, kan vi nå længere, siger Marie-Louise Gotholdt.

Politikere er lune på frivillige hænder

Ifølge KL, skal der uddannes 8000 nye sosu’er hvert år for at sikre samme niveau af pleje, som vi har i dag. På nuværende tidspunkt bliver der dog kun uddannet omkring 5000 sosu’er om året. Det ser umiddelbart ud til, at vi skal se langt efter de mange social- og sundhedshjælpere og assistenter, som vi har brug for.

Som en del af løsningen, har et stort flertal af landets politikere set sig varme på et endnu tættere samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet når fremtidens ældrepleje skal sikres.

Det viser en undersøgelse, lavet af Altinget op til kommunalvalget i 2021, hvor et flertal af kandidaterne i ni ud af de 12 landsdækkende partier er enige i, at kommuner skal bruge flere frivillige i ældreplejen.

Også regeringen har udtrykt en vision om, at frivillige, i fremtiden, skal være en langt større del af ældreplejen. Konkret fremgår det af regeringsgrundlaget, at regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at inddrage frivillige organisationer i ældreplejen.

Regeringen og ældreminister Mette Kierkgaard (M) har endnu ikke konkretiseret, hvad de mener, frivillige i fremtiden skal stå for. Det skal klarlægges i samarbejde med organisationer, som Ældresagen og Røde Kors. Og ifølge national chef i Røde Kors, Marie-Louise Gotholdt, er det den rigtige vej at gå.

–Det er vigtigt, at vi får startet dialogen om mulighederne, og om, hvordan vi sammen, med hver vores forskellige roller, kan skabe den velfærd, vi ønsker for fremtiden. Vi skal turde at tænke nyt – sammen.

Frivillige er flødeskummet på lagkagen

Når de frivillige organisationer nævnes som en del af løsningen på rekrutteringsudfordringerne til ældreområdet, er det fortsat vigtigt at forstå, at der ikke er tale om, at de frivillige skal tage opgaver fra de faglærte.

–Vi skal se på, hvad der er af behov og hvordan vi løser dem bedst. Og der er selvfølgelig noget – rigtigt meget, som myndighederne skal varetage, men jeg tror også, der er opgaver som frivillige kan varetage, siger national chef i Røde Kors, Marie Louise Gotholdt, der fremhæver vågetjenesten, hvor frivillige våger over døende, som et godt eksempel.

For ti år siden, var det en opgave, som primært sygeplejersker varetog. Men fordi det ikke kræver en særlig faglighed, er den opgave i dag overgået til frivillige hænder.

Der er efterhånden mange gode eksempler på områder, hvor det offentlige og civilsamfundet sameksisterer. Ud over vågetjenesten er også besøgstjenester, patientstøtter – og vejvisere på sygehuse. Og Marie-Louise Gotholdt tror, at vi kommer til at se flere af sådanne opgaver for frivillige i fremtiden.

Der er ifølge organisationerne ingen grund til at frygte, at de frivillige kommer til at løse kommunale opgaver. De er flødeskummet på lagkagen, som kan bidrage med medmenneskelighed, tryghed og tid. Under de rette rammer, er der masser af ressourcer at hente, når fremtidens velfærd skal skabes.